top of page

底墊直徑

112 x 102 mm (4-3/8 x 4")

砂輪圓盤直徑

140 x 114 mm (5-1/2 x 4-1/2")

軌道轉數 (opm)

11,000 / 14,000

體積 (長x寬x高)

171 x 112 x 150 mm

(6-3/4 x 4-3/8 x 5-7/8")

淨重 (連電池)

1.4 - 1.8 kg (3.1 - 4.0 lbs.)

(視乎電池種類)

充電式平板砂光機 (夾砂紙式) DBO482Z

HK$850.00價格
 • 特點

  • 研磨效果出色
  • 研磨表現媲美AC型號 BO4555/ BO4556

  標準附件

  • 砂紙、穿孔板、集塵袋
  • 隨機不包括電池, 充電器及攜帶箱, 需另行購買
bottom of page